VERZOEK aan Tweede Kamer en Regering

update 15 oktober: vandaag alsnog een schrijven ontvangen van de Staatssecretaris van Financiën: excuses van Financiën – geen inhoudelijke reactie op door ons gestelde vragen – de huidige Staatssecretaris is niet bereid tot een aanpassing van de wet. Brief opgenomen in correspondentiedossier elders op deze website.

Diepenheim, 15 september 2015

VERZOEK om vrijstelling BLIJFT- Correspondentiedossier met FINANCIËN gesloten.

Gedateerd 15 april 2013 hebben wij aan de Minister van Financiën schriftelijk gevraagd om tot een heroverweging te komen van een eerder (vóór de financiële crisis/recessie ) afwijzend standpunt ten aanzien van de gevraagde fiscale vrijstelling bij verzilvering van verlofdagen ten bate van het verenigingsleven.

Tot op de dag van vandaag hebben wij GEEN ANTWOORD ontvangen. Ook niet nadat wij de Minister gedateerd 17 sept. 2013, 16 september 2014 en 16 dec. 2014 onze brief nog eens in herinnering brachten.

De stichting SteunJeClub.nl sluit daarom thans het correspondentiedossier met Financiën en heeft dat ook aan de Minister van Financiën kenbaar gemaakt: 2015 br aan Minister van Financiën 15 september 2015

Wat blijft is de OPROEP aan onze Volksvertegenwoordiging, de Tweede Kamer en Regering, om op enig moment in de tijd alsnog de fiscale vrijstelling te verlenen. 

Nadere informatie: www.steunjeclub.wordpress.com : map: Regering en Tweede Kamer 

Een korte terugblik:

Ruim vijftien jaar lang heeft de stichting SteunJeClub.nl gepleit voor een fiscale maatregel die het voor werknemers mogelijk maakt om jaarlijks een verlofdag bij de werkgever in te leveren (= een dag extra te werken) en de bruto loonwaarde van die dag belastingvrij beschikbaar te stellen aan een vereniging of goed doel naar eigen keuze.

Meerdere keren, voor en na de financiële crisis/recessie, bleek uit representatief onderzoek dat minimaal 30% van de beroepsbevolking daartoe bereid is. Het gaat dan om ongeveer 1,5 miljoen verlofdagen en bij een gemiddeld dagloon van inmiddels zo’n € 170 om meer dan € 200.000.000.

Financiën is al die jaren (1999 t/m vandaag 15 september 2015) niet bereid gebleken aan het verzoek van de stichting SteunJeClub.nl tegemoet te komen en de fiscale vrijstelling te verlenen.

Dat betekent dat het verenigingsleven en goede doelen organisaties voorzichtig geraamd inmiddels zo’n 1.5 miljard euro aan inkomsten is onthouden, maar ook dat de staatskas indirect honderden miljoenen aan belastinginkomsten is misgelopen!

Tal van 2e Kamerleden van PvdA, VVD en CDA hebben zich in de loop van de tijd in positieve zin uitgesproken over het SteunJeClub-idee, de politieke lobby ondersteund en gepleit voor de fiscale vrijstelling.

De eerdere afwijzing door Financiën vindt plaats op basis van discutabele, onjuiste en oneigenlijke argumenten. Het wordt ervaren als het bagatelliseren en wegwuiven van de sociaal maatschappelijke en economische betekenis van het aangereikte idee.

Elders op deze website een samenvattend overzicht van gewisselde argumenten.

Met dank aan allen, en dat waren er velen!, die ons in de loop van de jaren op welke wijze dan ook bij de politieke lobby tot steun zijn geweest.

Reacties: info@steunjeclub.nl

Fotoboek SteunJeClub 15 jaarSTEUNJECLUBDOEK4_klein