SBBI: Sociaal belang behartigende instellingen

Bron: website Belastingdienst.

Is uw organisatie een sociaal belang behartigende instelling (SBBI)? Dan kan uw organisatie gebruikmaken van een belastingvoordeel. Uw organisatie hoeft geen schenk- of erfbelasting te betalen over schenkingen of erfenissen die zij ontvangt.

Is uw organisatie een SBBI?

Uw organisatie is een sociaal belang behartigende instelling (SBBI) als uw organisatie op de eerste plaats de individuele belangen van uw leden of een kleine doelgroep behartigt, maar ook een maatschappelijke waarde heeft. Dat is zo als de activiteiten van uw organisatie bijdragen aan:

 • de individuele ontplooiing van uw leden
 • de samenhang van de samenleving
 • een gezondere samenleving

Voorbeelden: als zij ook een maatschappelijke waarde hebben, zijn de volgende organisaties SBBI’s:

 • zangkoor
 • dansgroep
 • muziekvereniging
 • harmonievereniging
 • sportorganisatie
 • jeugdgroep
 • buurtvereniging
 • niet-commercieel buurthuis
 • niet-commercieel dorpshuis
 • hobbyclub
 • kindervakantiekamp
 • jeugdvakantieweek
 • speeltuin
 • kinderboerderij
 • gilde
 • personeelsvereniging
 • ouderenvereniging
 • lokale  scoutinggroep
 • amateurtoneelvereniging en -theatergroep

Behalve deze organisaties kunnen ook nog andere organisaties een SBBI zijn.

Wat is het belastingvoordeel voor een SBBI?

Als uw organisatie een SBBI is, hoeft ze ook over schenkingen of erfenissen geen schenk- of erfbelasting te betalen.

Wat is een schenking?

Iemand doet uw organisatie een schenking als hij of zij iets geeft waar uw organisatie voordeel van heeft. Het kan dan om geld gaan, maar iemand kan uw organisatie ook op andere manieren een voordeel bezorgen. De schenker moet de schenking op zijn eigen kosten doen. Verder mag uw organisatie de schenker geen tegenprestatie leveren voor de schenking.

Voorbeelden van schenkingen zijn:

 • meebetalen aan (weder)opbouw of renovatie van het clubhuis
 • beschikbaar stellen van attributen, zoals een boot of muziekapparatuur
 • betalen van een nieuwe grasmat voor sportverenigingen
 • beschikbaar stellen van prijzen voor loterijen
 • beschikbaar stellen van gratis eten voor de jaarlijkse barbecue
 • meebetalen aan de aanschaf van nieuwe uniformen
 • meebetalen aan of betalen van nieuwe instrumenten van de harmonievereniging

Voorwaarden voor de SBBI-regeling

Uw organisatie hoeft als SBBI geen schenk- of erfbelasting te betalen over schenkingen en erfenissen, als ze voldoet aan alle volgende voorwaarden:

 • Uw organisatie streeft een sociaal belang na. Dit blijkt uit de statuten of reglementen.
 • De feitelijke activiteiten van uw organisatie komen overeen met de doelstelling.
 • Uw organisatie valt niet onder de winstbelasting of is daarvan vrijgesteld.
 • De bestuursleden van uw organisatie ontvangen alleen een onkostenvergoeding en/of een vacatiegeld dat volgens maatschappelijke normen niet te hoog is.
 • Uw organisatie is gevestigd in de Europese Unie, op de BES-eilanden, op Aruba, op Curaçao, op Sint-Maarten of in een ander door ons aan te wijzen land.
 • Uw organisatie gebruikt de schenking of erfenis voor het doel van de organisatie.

Let op!

Krijgt uw organisatie de schenking of erfenis op voorwaarde dat u (een deel van) de schenking of erfenis gebruikt voor een doel dat geen sociaal belang dient? Dan moet ze schenk- of erfbelasting betalen over (dat deel van) de schenking of erfenis.

Uw organisatie moet voldoen aan de voorwaarden voor de SBBI-regeling op het moment dat uw organisatie de schenking of erfenis ontvangt.

Is het duidelijk dat uw organisatie op het moment van de schenking of erfenis een SBBI is? Dan geldt de SBBI-regeling. Uw organisatie hoeft geen schenk- of erfbelasting te betalen en ze hoeft hiervoor ook geen aangifte te doen.

Overleg met de Belastingdienst

Krijgt uw organisatie in 1 jaar van 1 persoon of 1 bedrijf een schenking of erfenis van meer dan € 2.012? En kunt u niet zelf beoordelen of uw organisatie voldoet aan de voorwaarden voor de SBBI-regeling? Dan kunt u een afspraak maken met een medewerker van de Belastingdienst om dit te bespreken.

Gaat uw organisatie fondsen werven voor de financiering van grote uitgaven, bijvoorbeeld de (wederop)bouw van een clubhuis? En wilt u van tevoren met een medewerker van de Belastingdienst overleggen wat hiervan de fiscale consequenties zijn voor uw organisatie? Ook daarvoor kunt u een afspraak maken.

Belastingtelefoon:  0800 – 0543
Bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s