Periodieke Gift

In reactie op de aanvraag van SteunJeClub.nl om een fiscale vrijstelling voor het verzilveren van verlofdagen verwijst het Ministerie van Financiën telkens weer naar de bestaande regeling periodiek aftrekbare giften.

We hebben Financiën erop gewezen dat leden/sympathisanten van het verengingsleven niet snel naar de notaris gaan om zich notarieel voor 5 jaar te verplichten tot een periodieke gift.

In een e-mail reactie heeft Financiën in 2009 ook bevestigd dat het aandeel van vereningen (niet ANBI’s) in het totaal bedrag aan Periodiek Aftrekbare Giften niet hoog is. In diezelfde e-mail reageerde Financiën ook op een artikel van René Bekkers : http://www.fss.uu.nl/soc/homes/bekkers/belastingaftrek.pdf

Citaat Financiën: ‘ Het is interessant te zien dat het onderzoek tot de conclusie leidt dat belastingaftrek niet het optimale instrument is om burgers te bewegen tot het doen van giften. Een subsidiesysteem van het vermeerderingstype zou volgens de heer Bekkers te verkiezen zijn boven de huidige belastingaftrek. Een dergelijke wijze van subsidiëren zou wat ons betreft in ieder geval een vereenvoudiging van het belastingsysteem tot gevolg hebben.’

Het onderzoek van René Bekkers omvat alleen de regeling aftrekbare giften en dus niet de regeling periodiek aftrekbare giften. Die laatste fiscale regeling is ook relevant voor het verenigingsleven (zonder ANBI status, meer dan 25 leden) maar kent via de verplichte notariële akte, tijdsduur 5 jaar en aangifte IB een flink aantal drempels. De conclusies zoals voor de regeling aftrekbare giften getrokken zijn gelden naar de mening van SteunJeClub in versterkte mate voor de regeling periodiek aftrekbare giften.

Aanvullende informatie: Bron: “Geven in Nederland 2007”: uit onderzoek naar de werking van de regeling aftrekbare giften blijkt: • 92% van de onderzochte groep doet aangifte IB. • 86% van deze groep benut de giftenaftrek niet. Van de 14% die wel aangifte doet van aftrekbare giften haalt 54% de drempel niet. Ten aanzien van periodiek aftrekbare schenkingen wordt opgemerkt dat slechts 1% hiervan gebruik maakt (en dan met name gericht op schenkingen aan ANBI instellingen en niet aan het verenigingsleven).

Uit informatie van het Min v. Financiën blijkt verder dat in 2006 (voorlopige cijfers) voor een bedrag van zo’n 780 miljoen Euro aan giften is verwerkt in aangiften Inkomstenbelasting. Het aandeel periodiek aftrekbare giften hierin bedraagt ongeveer 180 miljoen Euro, met name ten bate van organisaties met een ANBI-status (dus niet aan sportverenigingen etc.). Dit is ook door Financiën bevestigd.

Uit de rapportage van de commissie ANBI (geschrift van de Vereniging voor Belastingwetenschap) blz. 132 t/m 134: daarin wordt ook verwezen naar de resultaten van empirisch onderzoek naar vermeerderingssubsidie en de conclusie dat daardoor de giften hoger zullen uitvallen en het aantal giften vermeerderd wordt. De commissie is voorts van mening dat het onderscheid tussen ‘periodiek aftrekbare giften’ en ‘aftrekbare giften’ dient te vervallen. De commissie pleit voor ‘een belastingkorting’ in plaats van de huidige ‘giftenaftrek’.

foto: SteunJeClub.nl, ook voor de zwemsport

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s