Pak ze bij de Lurven, Stop ze in een Hok – FC Twente & Licentiecommissie

2010 mei FC Twente kampioen (3)aangepast

update 17 juni – het gezonde verstand zegeviert alsnog – de beroepscommissie van de KNVB heeft een uitweg gevonden! – FC Twente blijft behouden voor de eredivisie – echter weinig aanleiding tot euforie in Enschede – FC Twente heeft niet gewonnen, maar gelukkig ook niet verloren! – het wordt nog een hele klus het FC Twente schip sportief en financieel op goede koers te krijgen  en te behouden – KNVB zal e.e.a. kritisch volgen.

update 11 juni – de rechter in kort geding heeft gesproken – het is rechtens de licentiecommissie/KNVB toegestaan om een straf op te leggen zoals die is geformuleerd. De problemen voor FC Twente (maar ook de KNVB!) stapelen zich op. Het wachten is nu op een uitspraak van de beroepscommissie van de KNVB.

update 27 mei– kort geding FC Twente /KNVB : het veldspel van het ‘nieuwe FC Twente’ oogde verzorgd, verdedigend solide, creatief vanuit de middenlinie en aanvallend doelgericht – het opportunisme kwam van de tegenstander, met af en toe wat felle plaagstootjes – het eindresultaat? – wordt vervolgd.

Diepenheim, 21 mei 2016

Pak ze bij de Lurven, Stop ze in een  Hok tot er een Oplossing is.

Het gebeurt vaker. Partijen die zich ingraven en niet meer boven het probleem uitstijgen en zich nog eens afvragen ‘waartoe dient dit in ’s hemelsnaam allemaal’, ratio en emotie niet meer van elkaar onderscheiden.

Nu de eerste kruitdampen wat opgetrokken zijn, velen hun zegje gedaan hebben, al dan niet geremd door kennis, toch maar even ontstijgen aan de juridische loopgravenoorlog waartoe de licentiecommissie /KNVB en FC Twente zich inmiddels genoodzaakt zien.

FC Twente stapt naar de burgerrechter en eist in kortgeding dat het de licentie voor betaald voetbal in de eredivisie behoudt. Aan de door de licentiecommissie eerder gestelde voorwaarden is immers voldaan, zo luidt de opvatting. En degradatie naar de Jupiler League betekent het financieel bankroet  van de club.

Waar gaat het rond het dossier FC Twente  eigenlijk nog over?  Met alle respect, maar eigenlijk over niets meer. Tja, de licentiecommissie, de KNVB en betaald voetbal clubs voelen zich gepiepeld en benadeeld door voormalig FC Twente bestuurders, maar de club is daarvoor bij herhaling  gestraft (meerdere boetes, meerdere keren puntenaftrek, 3 jaar uitsluiting deelname Europese competitie). FC Twente zag bovendien in dat het een stap verder moest gaan en kwam via een schadeloosstelling aan de bvo’s uit de eredivisie tegemoet aan eigenlijk niet te kwantificeren, te kwalificeren gevoelens van ongenoegen en onrecht.

De licentiecommissie stelde voorwaarden waaraan FC Twente moest voldoen voor 1 mei 2016. Via een toelichting op de besluitvorming bevestigt de licentiecommissie dat FC Twente de vereiste maatregelen nam en relevante stukken aanleverde.

Maar er schuurt nog wel wat. De frustratie over het feit dat inmiddels vertrokken bestuurders nog recentelijk, in december 2015, geen/onvoldoende openheid gaven over (mogelijke) malversaties rond enkele transfers. De belastingdienst en Fiod verrichten momenteel onderzoek en zullen indien daartoe aanleiding bestaat zeker passende, niet mis te verstande maatregelen nemen, lees: navorderingen en boetes opleggen. Niet geheel uit te sluiten valt dat dan ook voormalig bestuurders van FC Twente in die zin persoonlijk nog aansprakelijk gesteld worden en bestraft.

Omdat eerder al een boete aan FC Twente werd opgelegd , restte de licentiecommissie via het reglement slechts de mogelijkheid om de voorlopig ingetrokken licentie al dan niet terug te geven.

De reglementen werden ooit  opgesteld, met de beste bedoelingen, zonder de mogelijkheid tot toetsing in de praktijk. Die praktijk nu blijkt weerbarstig. Het reglement biedt volgens de commissie geen adequaat antwoord op het FC Twente dossier. Dat is geen schande. Gezond verstand, overleg, wederzijds begrip en een oplossing zoeken luidt in zo’n geval het parool. Vervolgens is eventuele aanpassing van het reglement aan de orde. Niets nieuws aan de horizon, want de ontwikkeling van het recht/reglementering kreeg zo in de loop van de eeuwen altijd al z’n beslag.

De handelwijze van FC Twente noopte de licentiecommissie er kennelijk toe en/of vanwege ego’s die getergd/geschonden zijn, imagoverlies, publieke opinie of welke reden dan ook, om  op eigen gezag een juridisch onmogelijk en gekunstelde strafmaat te bedenken, zonder last of ruggespraak met de KNVB/BVO’s en vooral zonder overleg met de boosdoener zelf, FC Twente. FC Twente terugzetten naar de Jupiler League betekent alsnog het faillissement van de 4e club van Nederland en dat is toch niet wat de licentiecommissie, noch de KNVB, beogen!?

De commotie en ellende die nu gevolg is van voormelde, gekunstelde strafmaat, was absoluut niet nodig geweest. Sterker nog. Het verbaast mij dat ervaren juristen/bestuurders op het moment suprême niet boven de betrekkelijkheid van het probleem kunnen of willen uitstijgen.

De burgerrechter zal ze er waarschijnlijk/hopelijk alsnog op aanspreken, maar toch, het had al lang z’n beslag moeten krijgen:

Als volwassenen ‘de koppen’ bij elkaar steken. Geef elk van de partijen de tijd het eigen gif te spuien (ratio en emotie) en dan de hamvraag te beantwoorden:  ‘wat willen we nu eigenlijk en hoe kunnen we recht doen aan een strafmaat die redelijk, billijk en verantwoord is?’ Een strafmaat die niet leidt tot tal van niet beoogde effecten!, ook in maatschappelijke zin! Laten we niet vergeten dat FC Twente een van de grote voortrekkers/aanjagers was bij de opzet van tal van maatschappelijke relevante projecten, maar daarnaast ook al jaren een voorbeeldfunctie kent bij het stimuleren van het vrouwenvoetbal in Nederland.

FC Twente verdient kennelijk nog weer een straf, maar de licentie intrekken gaat de commissie te ver. Ik schat in dat dat FC Twente begrip opbrengt voor een schikking die recht doet aan de negatieve gevoelens die zo sterk leven over hetgeen zich eerder afspeelde. Geen gekunstelde oplossing, maar simpelweg een schadeloosstelling bepalen. Een bedrag dat substantieel kan zijn, maar niet buitensporig, de slagvaardigheid en continuïteit van FC Twente niet ondermijnen. Zo’n schikkingsvoorstel kan ter finale fiattering dan voorgelegd worden aan de KNVB, BVO’s en Spelersraad . Dan met z’n allen nog een keer ‘gal spuien’ en vervolgens aftimmeren en de doorstart van FC Twente niet langer dwarsbomen. Een beslissing waarbij uiteindelijk ook de Bedrijfstak Betaald Voetbal gebaat is. Er is schoon schip gemaakt, FC Twente blijft in de eredivisie en zal, logischerwijs,  de pijn van de fouten uit het verleden nog jaren met zich dragen, het geschonden vertrouwen in emotionele zin nog moeten herwinnen.

Rechter, Pak ze bij de Lurven, Stop ze in een hok tot er een Oplossing is. Laten we hopen dat het gezonde verstand alsnog zegeviert! 

Geert Jan Bittink – supporter FC Twente – voormalig bestuurslid Vriendenkring FC Twente

Vriendenkring FC Twente nr 3

2010 mei FC Twente kampioen (12)

2010 mei FC Twente kampioen (35)