Interview Initiatiefnemer

update 12 april 2013 – na 4 jaar ‘pas op de plaats’ gaat SteunJeClub dit voorjaar een nieuwe poging ondernemen de gevraagde fiscale vrijstelling alsnog te realiseren : ” We hebben achterliggende jaren wel de politieke lobby voortgezet, maar richten ons nu opnieuw via een officieel verzoek tot Financiën. De steunstichting SBBI is inmiddels een feit. Waar het nu om gaat is een ‘brug te slaan’ tussen die fiscale faciliteit en het belastingvrij verzilveren van verlofdagen.”

Amateurclubs lopen honderden miljoenen mis : Financiën verwijst mooi initiatief naar prullenbak  (door Eddy van der Ley – najaar 2008)

SteunJeClub.nl geeft NOOIT op!

Markelo – “Het heeft iets van een ontmoedigingsbeleid, de resolute afwijzing door de staatssecretaris van Financiën van een zo perspectiefvol initiatief voor verenigingen”, zegt Geert Jan Bittink uit Markelo, initiatiefnemer van de stichting SteunJeClub.nl. Hij bepleitte een maatregel die het mogelijk zou maken jaarlijks een verlofdag belastingvrij te verzilveren voor een vereniging of goed doel naar keuze. “Onze nieuwe regering predikt sociaal elan en burgerinitiatief, maar verwijst onze aanvraag vervolgens wel heel gemakkelijk naar de prullenbak’’, zegt Bittink. “Dat gebeurt op flinterdunne en naar mijn mening ook oneigenlijke argumenten. Ik zie het als een gemiste kans voor open doel”.

Volgens de geestelijk vader van het initiatief loopt het verenigingsleven de mogelijkheid mis om op betrekkelijk eenvoudige wijze jaarlijks extra financiële middelen te genereren. ‘’Op basis van onderzoek zo’n 150 tot 200 miljoen per jaar”, rekent Bittink voor. “We hebben een pleidooi gehouden voor een idee dat door velen getypeerd werd als wenselijk en uitblinkend door éénvoud. Verenigingen die jaarlijks een beroep doen op leden, donateurs en sympathisanten om een verlofdag bij de werkgever in te leveren en de geldwaarde daarvan over te laten maken naar hun cluppie. 100% naar de club”.

Om werkgevers administratief zo min mogelijk te belasten en werknemers te stimuleren tot deelname, vroeg Bittink het ministerie van Financiën zijn plan een belastingvrije status te gunnen. Aanpassing van de wetgeving bleek evenwel te complex. “Het belastingsysteem is er ter ondersteuning van wat we willen en mag nooit een breekpunt zijn om een regeling toepasbaar te maken’’, stelt Bittink resoluut. ‘’Dat is de wereld op z’n kop. Ik heb er als Nederlandse burger geen zin in om onder de indruk te raken van termen als ‘ niet in overeenstemming met een effectieve en efficiënte werking van het fiscale stelsel’. Pas dan het stelsel maar aan. Maar los daarvan is het naar mijn mening vrij simpel te realiseren, want eigenlijk is het niet anders dan het cafetaria-model voor pc-privé en fietsprojecten, maar dan nu in een toepassing ten bate van het  verenigingsleven”.

Ook de verwijzing van Financiën naar de fiscale regeling aftrekbare giften voor het verenigingsleven snijdt in de optiek van Bittink geen hout. “Ik zie niet, een uitzondering daargelaten, dat mensen zich voor vijf jaar verplichten tot een donatie aan hun club en dan ook nog eens verplicht zijn dat notarieel vast te laten leggen en aangifte inkomstenbelasting te doen. Maar bovendien gaat de vergelijking met ons idee mank, want bij de regeling aftrekbare giften moeten mensen vanuit hun besteedbaar inkomen een bedrag overmaken naar de club. Het idee dat wij voorgelegd hebben heeft ‘out of pocket’ geen consequenties voor de mensen en daarin ligt naar onze mening ook de kracht van het concept.”

Hij voegt daar nog aan toe: “Voor Financiën zelf is het ook interessanter om te kiezen voor ons voorstel. De regeling aftrekbare giften heeft budgettair wel consequenties voor Financiën (terugbetalen van belastinggeld) en bij ons voorstel is dat niet het geval. Sterker nog, per saldo zou dit de Staatskas wel eens extra middelen kunnen opleveren, want er komt wel een geweldige som geld in het economisch verkeer.’’  Financiën denkt daar anders over, maar, zegt Bittink: “Zelfs wanneer voor Financiën al sprake zou zijn van enige derving van inkomsten, dan staat daar tegenover dat burgers zelf een veelvoud hiervan beschikbaar stellen aan het verenigingsleven. Zowel in materiële als immateriële zin is sprake van maatschappelijke winst. Structuurversterking van het verenigingsleven is een absolute noodzaak. Minder financiële zorgen maakt het verenigingsleven in allerhande opzichten weer aantrekkelijker. Wij hebben dat in de loop van de tijd in meerdere toonaarden  naar Financiën verwoord”.

Bittink vond er bij de staatssecretaris geen gehoor voor. “Het heeft er alle schijn van dat bij Financiën maatschappij relevante aspecten toch minder aandacht krijgen en het is daarom ook jammer dat inhoudelijk verantwoordelijke politici van onze nieuwe regeringsploeg zich niet buigen over de aanvraag”.

Het steekt Bittink dat hij minder voor elkaar krijgt dan een bekende Nederlander. Hij verwijst naar het politieke rumoer dat ontstond nadat Cruijff via een column in 2005 zijn ongenoegen uitsprak over verschuldigde belastingen bij schenkingen rond zijn Cruijff-courts. Prompt werd over het  fiscale aspect overeenstemming bereikt. Bittink: “ Op zich is het heel logisch dat de impact van uitspraken door bekende Nederlanders groot is, maar anderzijds beroept de regering zich er wel op burgerinitiatieven te willen stimuleren en begrijp ik niet waarom de door ons gevraagde maatregel ogenschijnlijk zo makkelijk terzijde wordt gelegd, temeer ook omdat ik van politici van VVD en CDA (ondermeer Maxime Verhagen) weet dat ze gecharmeerd zijn van het idee. En ook de PvdA heeft zich in een eerdere fase via meerdere kamerleden al in positieve bewoordingen uitgelaten.”

Bittink voegt daar aan toe. ‘’We zijn echt niet over één nacht ijs gegaan, hebben maatschappelijk eerst een breed draagvlak gerealiseerd en weten uit onderzoek dat zo’n anderhalf miljoen mensen bereid is tot deelname.” Maar waarom dan nooit de publiciteit gezocht? “Er is wel aandacht aan besteed, bijvoorbeeld via het gezaghebbende blad Sport Bestuur en Management waarin destijds toenmalig voorzitter Hans Blankert van NOC*NSF zich in positieve bewoordingen uitliet over het initiatief en ook via De Telegraaf en dagblad Tubantia werd aandacht besteed aan het initiatief. Ik ben er trouwens altijd vanuit gegaan dat de politieke lobby en uitwisseling van argumenten voldoende zou moeten zijn voor een ja-woord van Financiën.”

Bittink, en meer in het bijzonder de stichting SteunJeClub.nl, is terug bij af. Het afwijzende standpunt van de staatssecretaris van Financiën weerhoudt tienduizenden verenigingen van een geweldige financiële impuls, stelt hij nogmaals. In een reactie laat minister president Balkenende weten  dat het kabinet de inzet van velen voor het verenigingsleven en goede doelen zeer op prijs stelt en het maatschappelijk belang daarvan inziet, maar Balkenende meldt gelijktijdig dat hij aan het standpunt van de staatssecretaris van Financiën niets toe te voegen heeft. “Ik besef dat mijn antwoord niet de reactie is waarop u hoopt. Ik kan u echter geen ander antwoord geven”, aldus de minister president. “Wij hebben Balkenende gevraagd om richting te willen geven aan de ontwikkeling van de politieke wil om de gevraagde fiscale regeling alsnog te treffen. De vraagstelling bood voldoende openingen om, zonder Financiën af te vallen, de aanzet te geven tot ontwikkeling van politiek draagvlak”, aldus Bittink, “ Het antwoord verbaasd ons, temeer omdat Balkenende toch een man is die hoog op heeft over sociale cohesie, normen en waarden, integratie en meer impliciet over de betekenis van het verenigingsleven en vrijwilligerswerk. Onze hoop is nu gevestigd op de Vaste Kamercommissie Financiën die onlangs te kennen gaf de opvattingen van de staatssecretaris van Financiën op mérites te willen beoordelen en dan een standpunt zal innemen.”

Wat Bittink betreft geeft SteunJeClub niet op: “Nee hoor, daarvoor is er teveel draagvlak voor het idee en is vooral de maatschappelijke relevantie van structuurversterkende maatregelen ten bate van het verenigingsleven de drijfveer voor ons om door te gaan…..nee, SteunJeClub geeft NOOIT op”.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s