Casus Periodiek Gift

Casus Periodieke Gift versus Belastingvrije Verzilvering Verlofdagen

Welke keuze zou jij maken als eindverantwoordelijke voor de exploitatie van de BV Nederland?

Voordat we de casus schetsen even een korte toelichting:

Verwezen wordt naar de regeling Periodiek Giften, onder voorwaarden (zie hierna) ook van toepassingen voor (sport)verenigingen zonder ANBI status:

 • De vereniging heeft minstens 25 leden.
 • De vereniging heeft volledige rechtsbevoegdheid.
 • De vereniging hoeft geen vennootschapsbelasting te betalen.
 • De vereniging is gevestigd in een EU-land, op St. Maarten, Curaçao,  Aruba, de BES-eilanden of in een ander door ons aangewezen land.

De gift is een periodieke gift als:

 • je de gift hebt laten vastleggen bij een notaris (notariële akte) – m.i.v. 1 januari 2014 is dit niet langer verplicht en kan de periodieke gift ook via een overeenkomst beschreven worden: zie voor nadere informatie de website van de Belastingdienst- hoofdstuk ‘periodieke giften’. Zie ook: https://steunjeclub.wordpress.com/periodieke-gift-hoeft-niet-via-notaris/
 • je regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de instelling of      vereniging die in de notariële akte wordt genoemd
 • deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn
 • je deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt.
 • het mag ook langer dan 5 jaar, maar de gift moet uiterlijk bij je overlijden stoppen.
 • de instelling of vereniging  je geen tegenprestatie levert voor de gift

Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag.

Doel van de regeling Periodieke Giften aan verenigingen zonder ANBI status: een fiscale faciliteit die het voor mensen aantrekkelijk maakt om jaarlijks een gift te doen aan het verengingsleven en interessant is voor het verenigingsleven als extra inkomstenbron.

Voor zover ons bekend is uit gesprekken met ambtenaren van het Ministerie van Financiën zijn geen (kwantitatieve en kwalitatieve) doelstellingen gekoppeld aan deze fiscale maatregel…….

De SteunJeClub casus

Als gegeven beschouwen:

 • 30% van de beroepsbevolking is bereid belastingvrij een verlofdag te verzilveren ten bate van het verenigingsleven (in feite dus een dag extra te werken). Dat zijn plus minus 1,5 miljoen verlofdagen met een gemiddelde bruto loonwaarde van € 170.
 • 30% van de beroepsbevolking stapt naar de notaris om gebruik te maken van de regeling Periodieke Gift aan verenginigen zonder ANBI status. Opnieuw dus plus minus 1,5 miljoen mensen die gemiddeld een bedrag geven van € 170. Deze gift is in de IB-sfeer volledig als aftrekpost op te voeren.

Waarvoor kiest je als eindverantwoordelijke van de BV Nederland? en om welke reden(en)? Aspecten die daarbij spelen: effect op staatsinkomsten en -uitgaven, economische effecten, sociaal-maatschappelijke aspecten, etc.

Hoe beoordeel je de haalbaarheid van bovenstaande alternatieven? 30% deelname Periodieke Gift versus 30% deelname Verzilveren Verlofdag. Je wilt een extra financiële bijdrage leveren aan je club. Welk van deze alternatieven zou je dan kiezen? De Periodiek Gift of een Verlofdag belastingvrij Verzilveren?

We zijn benieuwd naar je opvatting! info@steunjeclub.nl – een samenvatting van de bevindingen worden te zijner tijd vermeld op deze website.

p.s. : voortuitlopend op nieuwe initiatieven van SteunJeClub.nl:

wie zou jij geschikt achten als SteunJeClub.nl-Minister voor Verenigingszaken? mail ons s.v.p. een naam en toelichting.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s