15 jr SteunJeClub – Interview initiatiefnemer

Jaarlijks honderden miljoenen voor amateursport

Diepenheim april 2015 – door Eddy van der Ley

15 jaar stichting SteunJeClub.nl. 15 jaar advisering, begeleiding en sponsoring van 10-tallen amateurclubs, topsportorganisaties, topsporttalenten en evenementenorganisaties.

De financiële crisis en recessie missen hun uitwerking niet op onze lokale speelvelden, daar waar het sociale leven zich daadwerkelijk afspeelt. Mensen haken af, kunnen de contributie niet meer betalen,  gemeenten korten op subsidies en de inkomsten uit kantines lopen terug.

Toch is Geert Jan Bittink, initiatiefnemer van SteunJeClub.nl  optimistisch en ziet tal van mogelijkheden om via  nieuwe initiatieven extra inkomsten te genereren, ook in samenwerking met het betaald voetbal: “Als we lef tonen en het ‘eigen erf’  ontstijgen is er veel mogelijk. Durf te delen en win samen. En er ligt ook een verantwoordelijkheid voor de overheid.”

Verzilveren verlofdagen ten bate van amateurverenigingen

Het begon destijds allemaal met het lanceren van een heel simpel, sympathiek idee waarvoor een breed maatschappelijk draagvlak  bestaat: “ Een verlofdag inleveren bij de werkgever. In feite werk je een dag extra. We hebben politiek Den Haag gevraagd om een fiscale vrijstelling om het simpel te houden voor werkgevers in administratieve uitvoering en om  werknemers te stimuleren tot deelname.  De bevolking zegt JA, maar het Ministerie van Financiën wil nog geen medewerking verlenen.” Uit onderzoek (het laatste dateert van december 2013) is bekend dat anderhalf miljoen mensen  bereid zijn een verlofdag in te leveren. Bij een gemiddeld dagloon van € 170 komt op die manier ruim € 200.000.000 beschikbaar. “ Geld om het clubgebouw te renoveren,  een jeugdhonk te realiseren,  deskundige jeugdtrainers aan te stellen, maar ook investeringen in energiebesparende maatregelen en als bijdrage in de realisatie van multifunctionele sportveldjes in de wijk”.  En daarmee bedoelt hij de Cruijff-Courts . “ Ja, ook daarvoor kan het een extra financieringsbron zijn.  Als 500 mensen van de buurtvereniging  meedoen heb je het al snel over tienduizenden Euro’s. Bijkomend voordeel is dat het veldje nog meer ‘ons sportveldje’ wordt.”  De argumenten van Financiën om (nog) geen fiscale vrijstelling te willen verlenen schuift Bittink terzijde:  “Die slaan nergens op. Financiën wijst op de  regeling periodiek aftrekbare giften.  Via de notaris of bij schenkingsacte,  verplicht je  voor minimaal vijf jaar. Onder voorwaarden mag je die gift in mindering brengen op je inkomen en krijg je wat belastinggeld terug. Dat werkt natuurlijk niet en dat weten ze bij Financiën maar al te goed. Het is een regeling ‘voor de Bühne’. Beoogde effecten  ( meetbare doelstellingen)  zijn naar mijn mening nooit geformuleerd. Ook in de werking van de fiscale faciliteit ‘steunstichting SBBI’ (Geefwet 2012) ziet Bittink weinig heil. “ De vergelijking met ons idee gaat mank.  Giften betaal je uit het besteedbare inkomen.  Een verlofdag verzilveren merk je niet  in de portemonnee en daarin schuilt de kracht van het concept”.  Ook andere argumenten verwijst Bittink naar de prullenbak. “Aanpassing van de wetgeving zou complex zijn. Een drogreden. Draconische bezuinigingsmaatregelen in achterliggende jaren zijn vlotjes verankerd in wetgeving en uitvoeringsbesluiten en dan zou dat niet kunnen met ons voorstel?” Hij voegt er aan toe: “Voor Financiën is het interessanter om te kiezen voor ons idee. Stel je voor dat 1,5 miljoen mensen kiezen voor de regeling periodiek aftrekbare giften,  dan is er pas echt sprake van een budgettair probleem, het terug betalen van belastinggeld. Bij ons voorstel  loopt Financiën  geen eurocent mis. Integendeel, het  levert de staatskas extra inkomsten op. De clubs geven het geld weer uit aan ondernemers en die dragen belasting af”. Bittink blijft strijdbaar:  “ SteunJeClub geeft niet op. Minder financiële zorgen maakt het verenigingsleven aantrekkelijker, ook bij het werven van kader/bestuursleden.”

Het voetbalstadion als kasregister .

Bittink ziet meer mogelijkheden om extra inkomsten te verwerven. “ Via een intensievere samenwerking met het betaald voetbal. De b.v.o ’s hebben daar ook baat bij. Koppel lokale fanclubs aan amateurverenigingen. Denk aan collectieve inkoop, de (TWIN)Clubcard als marketing tool met tal van voordelen voor de kaarthouder.”   Een  voorbeeld, voor alle clubs uit te werken:   “ Stel dat FC Twente jaarlijks een wedstrijd speelt tegen Schalke 04. Lijkt mij een mooi affiche. Laat de variabele kosten van de wedstrijd bekostigen door de sponsors.  Stel de overige plaatsbewijzen (in de Grolsch Veste zo’n 25.000) beschikbaar aan amateurverengingen. Om te verkopen aan leden, donateurs, sympathisanten en lokale sponsors. De opbrengst in de clubkas. Het ene jaar in de Grolsch Veste, het andere jaar  in de Arena Auf Schalke, dan ten bate van verenigingen in Duitsland. Elke betaald voetbal organisatie zou dit kunnen doen. Ajax bijvoorbeeld samen met Arsenal,  Feijenoord heeft ook vast wel connecties met een buitenlandse topclub waarvoor ook de eigen supporters sympathie koesteren. Het bedrijfsleven zal deze vorm van maatschappelijke ‘pay back’ zeker waarderen.”  Het is een van de talrijke voorbeelden die Bittink formuleert: “ Het betaald voetbal als katalysator in de ontwikkeling van een regio, ook op (top)sportgebied”. Maar hoe zie je dat dan?

Maatschappelijke ‘pay-back’.

Bittink wijst erop dat medio jaren negentig  bij bestuurders  doordrong  dat een ‘missie statement’ waarin ‘maatschappelijke betekenis’ centraal staat , de ‘zelfontbrander’ zou kunnen zijn,  en  ook is gebleken, bij het genereren van meer sympathie,  geldstromen en  sportief resultaat. Tal van sociaal maatschappelijk relevante projecten zijn het gevolg.  De bouw van grotere, moderne stadions en de professionalisering van de marktbewerking  hebben hun uitwerking niet gemist, maar kennen ook een keerzijde. Amateurverenigingen zien bezoekers aantallen  teruglopen en missen inkomsten. Mensen gaan naar het betaalde voetbal of kijken naar de uitzendingen van Eredivisie Live. Bittink vindt dat het betaald voetbal aan de vooravond staat van een nieuwe, nog dynamischer en uitdagender fase, intensivering van ‘maatschappelijke  pay back’.   “ Voor de hand ligt dat betaald voetbalclubs in komende jaren ook de status van ‘omi- topsportorganisatie’ omarmen.  Ik heb er in 2005 al eens met een b.v.o.  over gesproken. Eenmaal onderdeel van het  A-merk, van de ‘b.v.o- community’ , worden andere sporten commercieel interessanter voor het bedrijfsleven.  Een  maatschappelijke ‘(top)sporttribune’ is ook een optie. Verleg de verkoopinspanning van jaarkaarten naar belanghebbende partijen (topsportorganisaties, amateurverenigingen), beloon ze ruimhartig en het stadion zal altijd te klein blijken.  Neem daarbij in acht dat 65% van de mannelijke bevolking  geïnteresseerd is in voetbal en de belangstelling van vrouwen (25%) snel toeneemt. Elke ‘gewone’ bezoeker is op jaarbasis goed voor een effect op overige inkomsten (sponsoring, catering, merchandising, mediarechten) van plus minus € 1.000. De ‘gewone’ fan is de aanjager van commercieel succes, zowel  voor de b.v.o. als voor het bedrijfsleven dat relaties meeneemt naar de sfeervolle ambiance in de  stadions.  De clubs bestaan bij de gratie van ‘fanbeleving’. Supporters  die ook nog eens zo’n  € 300 voor een jaarkaart betalen”.  Wat Bittink betreft worden de krachten gebundeld . Steun je club, door te delen en samen te winnen.

Oproep ondersteuning politieke lobby

SteunJeClub.nl redt het alleen niet. Het zou Bittink wat waard zijn wanneer bekende Nederlanders , (voormalig) topsporters en betaald voetbal organisatie de politieke lobby  ‘belastingvrij verzilveren van verlofdagen’ gaan ondersteunen.  “ € 200.000.000 extra per jaar voor de amateursector lijkt mij de moeite waard om Den Haag aan te spreken. Structuurversterking van het verenigingsleven draag bij aan de realisatie van tal van politieke doeleinden op het gebied van preventie en gezondheid, jeugdbeleid, onderwijs, normen en warden, integratie, wijken en veiligheid. De belangen lopen parallel.”

SteunJeClub PvdA Samsom 23 maart 2013 Enschede aangepast nr 2

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s